Tidskrifter

ÖVRIGA TIDSKRIFTER

 

Under åren 1995-1996 var Peter Grönborg redaktör för Passus. Tidskriftens syfte var att utveckla litteraturlivet i Borås och Sjuhäradsbygden. Denna inriktning övertogs sedan av skriften Sjutakt, som var ett organ för kulturföreningen Ikaros paraply. En annan tidskrift med samma redaktör var Assistenten. Den gavs ut mellan åren 2006 och 2016.

APPENDIX

Bibliografier över innehållet i skrifterna Passus och Sjutakt kommer att publiceras. De avslutande årgångarna av tidskriften Assistenten finns att ladda ner som pdf-filer nedan.

 

 

Assistenten

 

 

 

 

 

2016:3

2015:4

2014:4

2016:2

2015:3

2014:3

2016:1

2015:2

2014:2

 

2015:1

2014:1