Index

PETER GRÖNBORG

 

Denna webbplats är en databas med information om Peter Grönborgs arbete som redaktör, författare och skribent. Tidskrifterna Passus, Sjutakt, Krocket och Assistenten ska presenteras. Exempel på kulturjournalistisk kommer att ges. Och två böcker om poetry slam finns redan för fri nedladdning.

POETRY SLAM

Presentation av två böcker om svenska poeter som tävlar på scenen.

Läs mer

 

 

KULTURJOURNALISTISK

Exempel på texter som skrivits från 1993 och framåt.

Läs mer

TIDSKRIFTEN KROCKET

Information om Sveriges första och enda krockettidskrift.

Läs mer

 

 

ÖVRIGA TIDSKRIFTER

Redaktionellt om tidskrifterna Passus, Sjutakt och Assistenten.

Läs mer

NOT: Passus.nu ägs av Passus Peter Grönborg, en enskild firma. Utgivningsbevis har utfärdats av Radio- och TV-verket enligt databasregeln. Det innebär att nätplatsen omfattas av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare är Peter Grönborg.